Keresés...

A Bizottság vállalásokat tesz a fenntartható városfejlesztés terén kitűzött globális célok elérésére

Az ENSZ Habitat III konferenciája alkalmából az Európai Bizottság három kötelezettségvállalást tett az ENSZ új városfejlesztési menetrendjében kitűzött célok elérése érdekében.


Az új városfejlesztési menetrendet az ezen a héten az ecuadori Quitóban tartott Habitat III ENSZ-konferencián fogadták el. A menetrend iránymutatásokat tartalmaz arra vonatkozóan, hogyan lehet befogadóbbá, környezetkímélőbbé, biztonságosabbá és prosperálóbbá tenni a városokat világszerte. Ez az egyik sarokköve a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrend és egyéb kulcsfontosságú reformmenetrendek, főképp a párizsi megállapodás végrehajtásának.https://habitat3.org/the-new-urban-agenda
Az ENSZ Habitat partnerei, köztük az EU és tagállamai, vállalásokat tettek az új városfejlesztési menetrend megvalósítására. A vállalások mindegyike egy-egy konkrét területet vesz célba és konkrét célkitűzésekre vonatkozik.

A Habitat III konferencián Corina Creţu, a regionális politikáért felelős biztos, a következőket mondta: „Vállalásaink hátterében azok a tapasztalatok állnak, amelyeket az EU az évek során szerzett a városfejlesztési politika terén és az annak keretébe illeszkedő sikeres programok és projektek megvalósítása során. Itt az ideje, hogy ezeket a tapasztalatokat az EU határain túl másokkal is megosszuk. Így az EU az élére fog állni azoknak a világszintű erőfeszítéseknek, amelyek célja, hogy megfelelő válaszokat találjunk a gyors ütemű városiasodásra, és kiaknázzuk a benne rejlő lehetőségeket a növekedés, a munkahelyteremtés és az életminőség terén mutatkozó egyenlőtlenségek mérséklése tekintetében.”

A Bizottság által tett három kötelezettségvállalás a következő:

1, Az ENSZ új városfejlesztési menetrendjének végrehajtása az EU városfejlesztési menetrendje révén

Az ENSZ új városfejlesztési menetrendjét és az EU városfejlesztési menetrendjét egyaránt a kiegyensúlyozott, fenntartható és integrált városfejlesztésre vonatkozó jövőkép jellemzi.

Az uniós menetrend azért jött létre, hogy a városok nagyobb mértékben vegyenek részt a városfejlesztéssel kapcsolatos szakpolitikai döntések meghozatalában. A 12 kiemelt témára, valamint a többszintű kormányzásra és a társaktól való tanulásra épülő menetrend célja az, hogy a városfejlesztésben érdekeltek összességével – nemcsak az önkormányzatokkal, hanem az üzleti szféra szereplőivel, civil szervezetekkel, valamint a tagállamok és az uniós intézmények képviselőivel is – partnerségben megvalósítsa az EU-ban az ENSZ új városfejlesztési menetrendjében megfogalmazott célkitűzéseket.

Jelenleg tart a 12 kiemelt témára vonatkozó cselekvési tervek kidolgozása. Ezekben a cselekvési tervekben a Bizottság szakpolitikai ajánlásokat fog megfogalmazni, valamint be fogja mutatni azokat a bevált módszereket és sikeres projekteket, amelyeket érdemes megosztani és szélesebb alapokra helyezni EU-szerte.

2, A város mint fogalom világszinten egységes meghatározása
Annak érdekében, hogy jobban össze tudjuk hasonlítani az adatokat, közös referenciaértékeket tudjunk meghatározni, és jobban figyelemmel tudjuk kísérni a városfejlesztéssel kapcsolatos folyamatokat, világszerte egységesen kell meghatározni a város fogalmát. Az OECD-vel és a Világbankkal partnerségben az EU ki fogja dolgozni ezt az egységes fogalommeghatározást. A témában már készült egy tanulmány Cities in Europe – The New OECD-EC Definition címmel, mely a lakosság nagyságát, a népsűrűséget és a városiasodás szintjét jelző uniós DEGURBA mutatót veszi alapul.

Létre fogunk hozni egy online adatbázist, valamint egy listát a világ összes városáról és fő jellemzőikről. Miután megszületett ez az egységes fogalommeghatározás, azt javaslatként be fogjuk nyújtani az ENSZ-nek.

3, A városok közötti együttműködés elősegítése a fenntartható városfejlesztés területén

Az EU által finanszírozott URBACT hálózat jól kigondolt közelítésmódjára és a városok közötti nemzetközi együttműködést célzó uniós program módszertanára építve ösztönözni fogjuk a világ városait[1] arra, hogy egy vagy több másik partnervárossal összefogva fejlesszenek ki és hajtsanak végre helyi cselekvési terveket és projekteket közös prioritások mentén – például a vízellátás, a közlekedési rendszerek, az egészségügyi ellátás és a lakhatás témájában. Fontos, hogy az üzleti szféra szereplői is részt vegyenek a cselekvési tervek kidolgozásában és végrehajtásában.

Egy új online hálózatépítő platform iránymutatással fog szolgálni, és lehetővé fogja tenni a régiók közötti együttműködést.

Háttér-információk

Az ENSZ Habitat III konferenciája Ecuador fővárosában, Quitóban került megrendezésre 2016. október 17–20. között. Témája a lakhatás és a fenntartható városfejlesztés.

66/207. sz. határozatában és húszéves ciklusával összhangban (1976, 1996, 2016) az ENSZ Közgyűlése úgy döntött, hogy összehívja a Habitat III konferenciát abból a célból, hogy lendületet adjon a fenntartható városiasodásra irányuló globális erőfeszítéseknek, és hogy az 1996. évi isztambuli Habitat-menetrendre építve elősegítse az új városfejlesztési menetrend megvalósítását.

Az új városfejlesztési menetrendet az ezen a héten az ecuadori Quitóban tartott Habitat III ENSZ-konferencián fogadták el. A menetrend iránymutatásokat tartalmaz arra vonatkozóan, hogyan lehet befogadóbbá, környezetkímélőbbé, biztonságosabbá és prosperálóbbá tenni a városokat világszerte. Ez az egyik sarokköve a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrend és egyéb kulcsfontosságú reformmenetrendek, főképp a párizsi megállapodás végrehajtásának.https://habitat3.org/the-new-urban-agenda Az ENSZ Habitat partnerei, köztük az EU és tagállamai, vállalásokat tettek az új városfejlesztési menetrend megvalósítására. A vállalások mindegyike egy-egy konkrét területet vesz célba és konkrét célkitűzésekre vonatkozik.

 
Elejére!