Keresés...

Stratégiai K+F műhelyek kiválósága - GINOP-2.3.2-15

Program meghirdetése:2015. szeptember 29.
Végső beadási határidő:2017. november 15.
A pályázat benyújtásának határideje

A pályázatok benyújtása 2015. november 16-tól a keret kimerüléséig folyamatosan, de legkésőbb 2017. november 15-ig lehetséges.

A pályázati felhívás célja

A felhívás célja a hazai stratégiai jelentőségű kutatóhelyek K+F kapacitásának erősítése, az európai kutatási térben versenyképes kutatási infrastruktúra kialakítása, amelynek révén a kiváló kutatási műhelyek önállóan vagy együttműködésben megvalósítandó kutatási programjai élvonalbeli kutatási eredmények születhetnek.

A pályázók köre

Pályázhatnak önállóan vagy konzorciumi formában:

  • költségvetési szervek, illetve azok jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben kutatóhelynek minősülnek;
  • egyházi felsőoktatási intézmények;
  • állami többségi tulajdonú non-profit gazdasági társaságok.
  • A támogatható célkitűzések köre


A felhívás keretéből azon projektek kaphatnak támogatást, amelyek illeszkednek a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában (Nemzeti S3) megjelölt ágazati prioritásokhoz vagy intelligens technológiákhoz. Támogatási kérelem nyújtható be az alábbi tevékenységekre (önállóan kizárólag a kutatási jogcím támogatható):

  • kutatási tevékenység;
  • a kutatási tevékenységhez kapcsolódó eszközök és immateriális javak beruházása;
  • a kutatási tevékenységgel kapcsolatos projekt előkészítése, projektmenedzsment, és a projekthez fűződő egyéb szolgáltatás igénybevétele.


A támogatás feltételei

  • A támogatást igénylőnek vállalnia kell a kutató-fejlesztői létszámtartást a projekt befejezése után 36 hónapon át, valamint a pályázati kiírásban részletezettek közül további két választható vállalást kell teljesítenie a kutatói állomány összetétele, tevékenysége, illetve a kutatási eszközök felhasználása terén.
  • A támogatási kérelemnek rendelkeznie kell az NKFI Hivatal KFI szempontú támogató véleményével.
  • A projekt végrehajtására a kezdéstől számítva legfeljebb 48 hónap áll rendelkezésre. A pályázat benyújtása előtt megkezdett projekt nem támogatható.

Az igényelhető támogatás mértéke

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Stratégiai K+F műhelyek kiválósága” című (GINOP-2.3.2-15) pályázatra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 40 milliárd forint.
Pályázónként 0,5-2 milliárd forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető, a rendelkezésre álló forrás erejéig. A támogatás intenzitása a projekt jellegétől függően változik.

A pályázati felhívás teljes szövege elérhető az alábbi linken:
http://palyazat.gov.hu/megjelent_a_strategiai_k_f_muhelyek_kivalosaga_cimu_felhivas
Tájékoztató versenypályázatok KFI szakpolitikai szempontú véleményezéséről

A felhívás célja a hazai stratégiai jelentőségű kutatóhelyek K+F kapacitásának erősítése, az európai kutatási térben versenyképes kutatási infrastruktúra kialakítása, amelynek révén a kiváló kutatási műhelyek önállóan vagy együttműködésben megvalósítandó kutatási programjai élvonalbeli kutatási eredmények születhetnek.
 
Elejére!