Keresés...

K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések - GINOP-2.2.1-15

Program meghirdetése: 2015. szeptember 29.
Végső beadási határidő: 2017. november 30.

A pályázat benyújtásának határideje

A pályázatok benyújtása 2015. november 30-tól a keret kimerüléséig folyamatosan, de legkésőbb 2017. november 30-ig lehetséges.

A pályázati felhívás célja

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) célul tűzte ki a stratégiai K+F+I hálózatok fejlesztését. Jelen felhívás célja a hazai vállalkozások, kutatóhelyek és felsőoktatási intézmények közötti dinamikus együttműködés ösztönzése, üzletileg is hasznosítható tudományos eredmények elérése érdekében. A felhívás a gazdasági-társadalmi szempontból stratégiai jelentőségű, több szakterületet együttesen érintő összetett feladatok megoldása céljából megvalósítandó kutatás-fejlesztési és innovációs eredmények létrejöttét támogatja a szakterület legkiválóbb szereplőinek együttműködésében. A felhívás a térségek tudásalapú gazdasági fejlődését ösztönözve hozzájárul az ország gazdasági versenyképességének növekedéséhez, valamint a hazai K+F+I humánkapacitás és kompetencia fejlődéséhez.

A pályázók köre

Pályázhatnak:

 • magyarországi székhelyű gazdasági társaságok vagy EGT székhelyű gazdasági társaságok magyarországi fióktelepei, amelyek rendelkeznek 2 lezárt üzleti évvel, kettős könyvvitelt vezetnek, és legalább 1 főt foglalkoztatnak;
 • költségvetési szervek, illetve azok jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben kutatóhelynek minősülnek;
 • főtevékenységként kutatás-fejlesztést végző non-profit szervezetek, amelyek K+F ráfordításai a felhívásban meghatározott szintet elérik;
 • egyházi felsőoktatási intézmények.

Ez a kiírás csak konzorciumi formában pályázható, a Közép-Magyarország régió kivételével.

A támogatható célkitűzések köre

A pályázati felhívás keretében olyan projektek kaphatnak támogatást, amelyek illeszkednek a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (Nemzeti S3) céljaihoz és szakosodási irányaihoz. Támogatási kérelem nyújtható be az alábbi tevékenységekre (önállóan kizárólag K+F jogcím támogatható):

 • K+F projekttámogatás keretében alapkutatás, ipari kutatás, kísérleti fejlesztés;
 • de minimis (csekély összegű támogatás) jogcímen a projekt kommunikációjával, koordinációjával, iparjogvédelmével, piacra jutásával kapcsolatos tevékenység;
 • kutatási infrastruktúra beruházása ill. regionális beruházás keretében: eszközök és immateriális javak beszerzése, infrastrukturális beruházás, fejlesztés.

A támogatás feltételei

 • A támogatást igénylőnek az alábbi háromból legalább két vállalást teljesítenie kell: (a) üzleti hasznosíthatóság a K+F+I árbevétel és a támogatás meghatározott arányával mérve, (b) a K+F+I ráfordítások szintjének megőrzése, (c) iparjogvédelmi oltalom vagy tesztelt prototípus előállítása.
 • A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 10%-át kitevő, regionális beruházás esetén az érintett elszámolható összköltség 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.
 • A támogatási kérelemnek rendelkeznie kell az NKFI Hivatal KFI szempontú támogató véleményével.
 • A projekt végrehajtására a kezdéstől számítva legfeljebb 48 hónap áll rendelkezésre. A pályázat benyújtása előtt megkezdett projekt nem támogatható.

Az igényelhető támogatás mértéke

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések” című (GINOP-2.2.1-15) pályázatra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 50 milliárd forint.
Pályázónként 0,5-4 milliárd forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető, a rendelkezésre álló forrás erejéig. A támogatás intenzitása a projekt jellegétől függően változik.

A pályázati felhívás teljes szövege elérhető az alábbi linken:
http://palyazat.gov.hu/megjelent_a_k_f_versenykepessegi_es_kivalosagi_egyuttmukodeseket_tamogato_felhivas
Tájékoztató versenypályázatok KFI szakpolitikai szempontú véleményezéséről

elen felhívás célja a hazai vállalkozások, kutatóhelyek és felsőoktatási intézmények közötti dinamikus együttműködés ösztönzése, üzletileg is hasznosítható tudományos eredmények elérése érdekében. A felhívás a gazdasági-társadalmi szempontból stratégiai jelentőségű, több szakterületet együttesen érintő összetett feladatok megoldása céljából megvalósítandó kutatás-fejlesztési és innovációs eredmények létrejöttét támogatja a szakterület legkiválóbb szereplőinek együttműködésében. A felhívás a térségek tudásalapú gazdasági fejlődését ösztönözve hozzájárul az ország gazdasági versenyképességének növekedéséhez, valamint a hazai K+F+I humánkapacitás és kompetencia fejlődéséhez.
 
Elejére!