Keresés...

Új Generációs szekvenálás az agráriumban

A biztonságos, egészséges élelmiszerek előállításának legjobb garanciája a megelőzés, valamint a minőségellenőrzés hatékonyságának növelése mellett a kémiai növényvédelmet helyettesítő új technológiák bevezetése az agráriumban. Ezt a célt szolgálja a Magyar Kormány támogatásával, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 163 millió forintos hozzájárulásával megvalósult projektünk, amely a korszerű genomikai, transzkriptomikai célú újgenerációs szekvenálási (NGS) módszereket és azok eredményeit a magyar agrárium és a termelés szolgálatába állítja az alapkutatástól a növénynemesítésen át a szaporítóanyag ­előállításig. - adta hírűl a  Budapesti Corvinus Egyetem.


A projekt során olyan vírusdiagnosztikai módszert dolgoztunk ki, amely alkalmas a vizsgált ültetvényben vagy szaporítóanyag­tételben jelenlevő összes ismert, vagy eddig még nem leírt virális kórokozó azonosítására. A vírus eredetű kisRNS­ek nukleinsav szekvenciájának újgenerációs meghatározása, a bioinformatikai elemzések és a molekuláris biológiai módszerek kombinációja hatékony vírusdiagnosztikát eredményezett. A módszer segítségével két, hazánkban eddig nem leírt vírus széleskörű elterjedését is kimutattuk. Az almaültetvényekben végzett felmérések szerint felül kell bírálnunk az almát fertőző vírusok elterjedésére vonatkozó ismereteinket is.

Összehasonlító genomikai vizsgálataink során nyolc szőlőfajta – köztük speciális "Hungarikum" fajták, mint a Furmint, a Hárslevelű vagy a Kadarka –, valamint nyolc almafajta – köztük régi magyar tájfajták, valamint új, ellenálló almafajták – teljes genomszekvenciájáés teljes genetikai variabilitását határoztuk meg, segítve ezzel a markerfejlesztést és a marker támogatott szelekciót a nemesítésben.

A projekt során meghatároztuk három magyarországi fitoplazma izolátum teljes genomját és felmértük a hazai fitoplazma törzsek genetikai polimorfizmusát.

A szőlő gombás megbetegedésével, a feketerothadással kapcsolatban teljes RNS szekvencia meghatározásával feltérképeztük azokat a géneket, amelyek kifejeződésükben eltérően reagálnak fogékony és ellenálló szőlőfajtákban.

Erwinia amylovora baktériummal fertőzött almavirágok génexpreszsziós hálózatait összehasonlítva a virágfertőzésben szerepet
játszó géneket azonosítottunk.

Tűzelhalás kórokozójával szemben fogékony és ellenálló almahibrideket különítettünk el. Almanemesítési innováció keretében a Rezisztens Zamatalma programban két­két fajtajelöltet állami elismerésre, közösségi fajtaoltalmazásra jelentettünk be.


 
Elejére!