Keresés...

Nyilvános konzultáció a határ menti régiókban fennálló akadályok felszámolásáról

Az Európai együttműködési nap alkalmából, valamint egy héttel azt követően, hogy megünnepeltük az Interreg – a regionális politika határon átnyúló együttműködési programjai átfogó kerete – fennállásának 25 éves évfordulóját, a Bizottság az egész Unióra kiterjedő nyilvános konzultációt indít a határon átnyúló együttműködés fennmaradó akadályairól.

Számos jogi és adminisztratív határ még mindig fennáll, ami tovább növeli a határon átnyúló tevékenységek terheit. Ennek következtében komoly gazdasági lehetőségek maradnak kihasználatlanul határrégióinkban. A nyilvános konzultáció révén a Bizottság felmérheti a határrégiókban élő 185 millió uniós polgár véleményét a mindennapjaik során tapasztalt akadályokról, és megismerheti az azok leküzdésére vonatkozó javaslataikat.

Corina Creţu, a regionális politikáért felelős biztos a következőket nyilatkozta Bécsben a konzultáció megindításakor: „A kohéziós politika keretében 2014 és 2020 között több mint 10 milliárd eurót ruházunk be régióinkba a határon átnyúló együttműködés elősegítése érdekében. Azonban a finanszírozás nem elegendő, meggyőződésem szerint többet kell tennünk ennél. Az a szándékom, hogy mostani hivatali ideje során a Bizottság konkrét javaslatokat készítsen a fennmaradó, határon átnyúló kérdések megoldására, és ehhez szükségünk van azoknak a polgároknak az értékes hozzájárulására, akik nap mint nap kénytelenek megküzdeni ezekkel az akadályokkal. Számítok arra, hogy Önök közül sokan nem csupán a konzultációban vesznek részt, hanem másokhoz is eljuttatják ezt az üzenetet, és arra biztatják a polgárokat, a szervezeteket és a vállalkozásokat, hogy ők is válaszoljanak a kérdésekre.”

Kezdeményezésének elősegítése érdekében Corina Creţu biztos arra kérte a felügyelete alá tartozó Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság felső vezetését, hogy járuljon hozzá a szóban forgó információgyűjtéshez, és a helyszínen népszerűsítse az Interreg programok előnyeit. A bizottsági tisztviselők október közepéig Európa-szerte tizenegy határ menti területre látogatnak el, hogy találkozzanak a polgárokkal és azok képviselővel, valamint tanulmányozzák a bevált módszereket.

Háttér:

Az online nyilvános konzultáció három hónapig tart, és 2015. december 21-én zárul majd le. A konzultáció az EU belső határrégióira terjed ki, beleértve a Norvégiával és Svájccal közös határokat is. Az első következtetéseket 2016 elején fogják közzétenni.
Ez a konzultáció részét képezi a szélesebb körű, határon átnyúló felülvizsgálatnak, amely a következőt is magába foglalja:
Az Unió határrégióiban fennálló jogi és adminisztratív akadályok enyhítéséről szóló tudományos tanulmány. A tanulmány, amelyet 2015 júliusában indították, és végleges eredményei 2017 elejére készülnek el, teljes körű felmérést készít az Unió belső határain fennálló akadályokról, valamint bemutatja az azok leküzdésére szolgáló lehetséges megoldásokat, a kiválasztott területekre vonatkozó esettanulmányokat, és a jövőbeni munkával kapcsolatos ajánlásokat.

Egy sor munkaértekezletet tartanak az érdekelt felek számára, a határrégiókban működő szervezetek, elméleti szakemberek, vállalkozók és egyéb érdekeltek bevonásával. Az első munkaértekezletre 2015. szeptember elején került sor.


 
Elejére!