Keresés...

Forrásfelszabadítás Európa növekedése érdekében – az Európai Bizottság a tőkepiaci unióról folytat konzultációt


Az Európai Bizottság ma elindította mérföldkő értékű projektjét, amelynek célja – a tőke valóban egységes piacát létrehozva – források felszabadítása az európai vállalkozások számára és a növekedés fellendítése az EU 28 tagállamában.


A tőkepiaci unió célja az Unión belüli, határokon átnyúló befektetéseket és a vállalkozások finanszírozáshoz jutását akadályozó korlátok felszámolása. A jelenlegi környezet nem túl kedvező a vállalkozások számára, amelyek továbbra is erőteljesen függnek a bankoktól és viszonylag kisebb mértékben támaszkodnak a tőkepiacokra. A világ más részein ennek éppen az ellenkezője figyelhető meg. A teljes egészében működő egységes tőkepiac kínálta lehetőségeket jól példázza az Egyesült Államok kockázatitőke-piaca: hasonló mértékű integráltság esetén 2008 és 2013 között akár 90 milliárd euróval több forrás állt volna a vállalkozások rendelkezésére az EU-ban.

A tőkepiaci unió segítségével a Bizottság meg akarja szüntetni a finanszírozást igénylők és a befektetők közötti akadályokat, és a lehető leghatékonyabbá kívánja tenni a rendelkezésre álló források megfelelő helyre való eljuttatásának rendszerét, a befektetési láncot.

A Bizottság szerdán zöld könyv formájában három hónapos konzultációt indított, amelynek eredményére építve cselekvési tervet kíván kidolgozni a nem banki források felszabadítására, hogy az induló vállalkozások felvirágozhassanak, a nagyobb vállalkozások pedig tovább terjeszkedhessenek. A tőkepiaci unió hosszú távú projekt, amelyhez sok éven keresztül tartós erőfeszítésekre lesz szükség, bár egyes területeken akár már az elkövetkező hónapokban érzékelhető lesz az elért haladás.

Jyrki Katainen, az Európai Bizottság munkahelyteremtésért, növekedésért, beruházásokért és versenyképességért felelős alelnöke a következőképpen nyilatkozott: „A tőkepiaci unió az első strukturális kezdeményezés, amelyet a Bizottság az európai beruházási terv keretében előterjeszt. Hozzájárul majd annak biztosításához, hogy az európai beruházási terv ne csupán egy egyszeri fellángolás legyen, hanem tartós pozitív hatást gyakoroljon a gazdasági környezetre Európában.”

„A követendő irány egyértelmű: lentről felfelé építkezve kell megteremtenünk az egységes tőkepiacot, miközben azonosítjuk és egyesével felszámoljuk az akadályokat. A tőkepiaci unió célja, hogy felszabadítsuk a bőségesen rendelkezésre álló, de pillanatnyilag hozzáférhetetlen forrásokat, és azokat az európai vállalkozások, mindenekelőtt a kkv-k szolgálatába állítsuk” – fűzte hozzá Jonathan Hill, a pénzügyi stabilitásért, a pénzügyi szolgáltatásokért és a tőkepiaci unióért felelős biztos. „A tőke szabad áramlása volt az egyik alapvető elv, amelyre az EU felépült. Több mint ötven évvel a Római Szerződés aláírását követően legfőbb ideje, hogy megragadjuk az alkalmat és valóra váltsuk ezt a víziót.”


Háttér-információk

A tőkepiaci unióról szóló zöld könyv célja, hogy megadja a kezdő lökést egy egész Európára kiterjedő vitához arról, milyen intézkedésekre lehet szükség a tőkepiacok valóban egységes piacának létrehozásához. Ugyancsak ma veszi kezdetét két kiegészítő konzultáció, ezek témája a magas színvonalú értékpapírosítás, illetve a tájékoztatóról szóló irányelv (részleteket lásd alább).

A Bizottság az Európai Parlament, a Tanács és más uniós intézmények visszajelzései mellett várja a nemzeti parlamentek, a vállalkozások, a pénzügyi szektor és valamennyi érdekelt fél észrevételeit. Az észrevételek megtételére 2015. május 13-ig van lehetőség (lásd a konzultáció weboldalát).

A konzultációt követően a Bizottság a nyár folyamán cselekvési tervet fogad el, amely a tőkepiaci unió 2019-ig történő megvalósításához szükséges építőelemek ütemezését tartalmazza.

A konzultáció eredményeire alapozva a Bizottság meghatározza a következő célkitűzésekeléréséhez szükséges intézkedéseket:
 • Európa-szerte javítani valamennyi vállalkozás és infrastruktúra-projekt finanszírozáshoz jutását;
 • elősegíteni, hogy a kkv-k ugyanolyan könnyen jussanak forrásokhoz, mint a nagy vállalkozások;
 • a határokon átnyúló befektetések előtt álló akadályok felszámolása révén egységes tőkepiacot hozni létre;
 • sokszínűbbé tenni a gazdaság finanszírozását és csökkenteni a tőke előteremtésének költségét.

  A zöld könyv a következő, a tőkepiaci unióra vonatkozó elveket határozza meg kulcsfontosságúként:
  • maximalizálni kell a tőkepiacok által a gazdaságnak, a növekedéshez és a munkahelyteremtéshez nyújtott előnyöket;
  • egységes tőkepiacot kell létrehozni mind a 28 tagállam számára az EU-n belüli határokon átnyúló befektetések előtt álló akadályok felszámolásaés a globális tőkepiacokkal fennálló kapcsolatok megerősítésének ösztönzése révén;
  • az uniót a pénzügyi stabilitás szilárd alapjaira kell felépíteni, a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó, hatékonyan és következetesen végrehajtott egységes szabálykönyvvel;
  • az uniónak megfelelő szintű befektetővédelmet kell biztosítania; és
  • hozzá kell járulnia, hogy a világ minden tájáról vonzzuk a befektetéseket, és javítania kell az EU versenyképességét. 
    A Bizottság 2014. novemberi, az európai beruházási tervről szóló közleménye már megnevezett néhány, rövid távon meghozható intézkedést. Ezek között szerepel az európai hosszú távú befektetési alapról (EHTBA) szóló rendelet végrehajtása, a magas színvonalú értékpapírosítás, a kkv-knak nyújtandó, egységesített hitelinformáció, a zártkörű kibocsátás és a tájékoztatóról szóló irányelv felülvizsgálata. Ezeken a területeken széles körben elismert az előrelépés szükségessége, így itt jó esély van rá, hogy az előnyök hamar jelentkeznek majd.


    A tájékoztatóról szóló irányelv felülvizsgálata

    A tájékoztatók olyan jogi dokumentumok, amelyeket a vállalkozások befektetések vonzására használnak. A bennük található tények alapján a befektetők megalapozott befektetési döntéseket tudnak hozni. Előállításuk azonban a vállalkozások számára költséges és adminisztratív szempontból terhes, gyakran több száz oldalnyi részletes információt tesz szükségessé. A befektetők számára pedig esetenként nehézséget jelent, hogy átrágják magukat a túlságosan részletes információk tömkelegén.
    A Bizottság azzal a szándékkal indít konzultációt a tájékoztatóról szóló irányelvről, hogy hatékony befektetővédelem biztosítása mellett könnyítse meg a vállalkozások (köztük a kkv-k) tőkéhez jutását szerte az EU-ban. A fő szempont azon adminisztratív nehézségek megszüntetése, amelyekkel a vállalkozásoknak meg kell küzdeniük. A konzultáció során többek között mérlegelik majd a tájékoztatókban szereplő információk egyszerűsítésének lehetséges módjait, megvizsgálják, mikor szükséges a tájékoztató és mikor nem az, és hogyan korszerűsíthető a jóváhagyás folyamata.


    Értékpapírosítás

    Az értékpapírosítás során az eszközök összevonásával pénzügyi eszköz keletkezik, így több befektető tud részesedést vásárolni ezen eszközökből, ami növeli a likviditást és tőkét szabadít fel a gazdasági növekedéshez. A magas színvonalú értékpapírosításra irányuló, uniós szintű kezdeményezés a termékek egységesítésének magasabb szintje révén biztosítaná a folyamat magas minőségét, a jogbiztonságot és az értékpapírosított eszközök összehasonlíthatóságát. Mindez – a kkv-hitelek területén is – növelné a befektetők számára kulcsfontosságú információk átláthatóságát, következetességét és hozzáférhetőségét, és ösztönözné a nagyobb fokú likviditást. Ez megkönnyítené az értékpapírosított termékek kibocsátását és lehetővé tenné az intézményi befektetők számára, hogy kellő gondossággal vizsgálják meg azokat a termékeket, amelyek megfelelnek az eszközdiverzifikációra, megtérülésre és lejáratra vonatkozó igényeiknek.


    Közép- és hosszú távú intézkedések

    A zöld könyv a piacok hatékony működését hátráltató egyéb akadályok közép-, illetve hosszú távú felszámolására vonatkozóan is várja az érintettek és érdekeltek véleményét, többek között a következőkről: hogyan csökkenthető a beruházási alapok létrehozásának és forgalmazásának költsége szerte az EU-ban; hogyan fejleszthető tovább a kockázati tőke és a magántőke; a társasági jog, valamint a fizetésképtelenséggel és az értékpapírosítással kapcsolatos jogszabályok és az adózás terén hozott, célzott intézkedések érdemben hozzá tudnak-e járulni a tőkepiaci unióhoz; valamint a fedezett kötvények kezelése – 2015-ben külön konzultáció kezdődik egy erre vonatkozó esetleges uniós keretről.     
    Elejére!