Keresés...

Foglalkoztatás - Az Európai Bizottság üdvözli az állami foglalkoztatási szolgálatok új hálózatát, és az ifjúsági garancia bevezetést.

A mai napon kezdte meg hivatalos működését az állami foglalkoztatási szolgálatok hálózata: az Európai Bizottság örömmel fogadta az új együttműködési struktúrát, amelynek célja, hogy segítse a tagállamokat a munkanélküliség elleni politikájuk és fellépéseik szorosabb összehangolásában, valamint az európai gazdasági kormányzási keret megerősítésében. A 25 év alatti munkanélküli fiatalokat segítő ambiciózus uniós szintű reform, az ifjúsági garancia gyakorlati megvalósítása érdekében különösen fontos, hogy a tagállamok állami foglalkoztatási szolgálatai a fiataloknak korszerű támogatást nyújtsanak. Az új hálózat irányító testülete a mai napon Brüsszelben ülésezik első alkalommal.


A hálózat egy 2014 májusában elfogadott tanácsi és európai parlamenti határozaton alapul, amelynek célja, hogy szorosabb együttműködés révén (lásd: IP/13/544 és IP/14/545) és a 2012-es foglalkoztatáspolitikai csomaggal összhangban a lehető leghatékonyabbá tegye az állami foglalkoztatási szolgálatok tevékenységét.

Andor László, a foglalkoztatásért, a szociális ügyekért és a társadalmi befogadásért felelős biztos így nyilatkozott: „A munkanélküliek álláshoz vagy képzési lehetőségekhez való gyors hozzájutása érdekében alapvető fontosságú, hogy az állami foglalkoztatási szolgálatok Európa-szerte jól és hatékonyan működjenek. Az új hálózat ezek modernizálásához és reformjához fog hozzájárulni az egész Unióban. Emellett, az ifjúsági garancia sikeres bevezetése, valamint a munkanélküli és inaktív fiatalok munkaerőpiacra való belépése és képzésben való részvétele érdekében számos tagállamban meg kell reformálni az állami foglalkoztatási szolgálatokat. Ez az új hálózat is azt jelzi, hogy Európa minden lehetséges eszközt felhasznál a munkanélküliség leküzdésére.”

Az új struktúra lehetőséget biztosít az állami foglalkoztatási szolgálatok teljesítményének a megfelelő referenciaértékekkel való jobb összehasonlítására, a bevált gyakorlatok azonosítására, valamint az együttműködés javítására, beleértve a kölcsönös tanulást és az egymás segítését ösztönző programokat. A hálózat előtt álló egyik legsürgősebb feladat az ifjúsági garancia bevezetésével kapcsolatos ismeretek és sikeres gyakorlatok megosztása, hiszen az állami foglalkoztatási szolgálatok feladata, hogy e döntő reform megvalósításában nemzeti összekötő irodákként működjenek. Az állami foglalkoztatási szolgálatok működését sok tagállamban javítani kell annak érdekében, hogy a fiatalok egyénileg is megfelelő, személyre szabott tanácsot kaphassanak a számukra legalkalmasabb munkahelyekről, oktatási és képzési lehetőségekről, és négy hónapon belül személyre szabott, konkrét ajánlatról dönthessenek.

A hálózat a tagállamokat is segíti az állami foglalkoztatási szolgálatokkal kapcsolatos, a Tanács által az európai szemeszter keretében kiadott országspecifikus ajánlások hatékonyabb végrehajtásában. 2014-ben 11 ország kapott ilyen ajánlást (Belgium, Bulgária, a Cseh Köztársaság, Horvátország, Magyarország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia és Szlovénia). A nemzeti szakpolitikai döntéshozók a hálózat szakértelmét foglalkoztatáspolitikájuk kialakítása, fejlesztése és értékelése során fogják felhasználni.

Az állami foglalkoztatási szolgálatok hálózatának tevékenységeit a hálózat irányító testülete irányítja és kormányozza; ennek tagjai – az egyes tagállamok és a Bizottság általi kinevezést követően – az állami foglalkoztatási szolgálatok magas rangú tisztviselői közül kerülnek ki.

A Bizottság létrehozott egy titkárságot, amely az új hálózat munkáját segíti és támogatja, valamint biztosítja a zavartalan működést és a politikai relevanciát.


Háttér-információk

A legtöbb tagállamban jelenleg zajlik az állami foglalkoztatási szolgálatok szerepkörének újbóli meghatározása annak érdekében, hogy azok az álláskeresőket a munkahelyekkel és a képzési lehetőségekkel összekapcsoló, korszerű, ügyfélorientált és tevékeny szolgáltatókká váljanak. Ez a legmegfelelőbb időpont az állami foglalkoztatási szolgálatok közötti együttműködés erősítésére, az együttműködés különféle formáiból származó előnyök összefogására és maximalizálására.

Egy korszerű, hatékony állami foglalkoztatási szolgálat együttműködik az oktatási és képzési intézményekkel, szinergiákat épít ki a magánszektorbeli és más munkaerő-piaci szereplőkkel, nyomon követi a munkaadók igényeit és a készségek fejlesztését, továbbá egyre inkább támaszkodik az információs és kommunikációs technológiák intelligens módon történő alkalmazására.

Korábban egy nem hivatalos, 1997 óta működő – az európai állami foglalkoztatási szolgálatokkal foglalkozó – szakértői csoport járult hozzá ötletekkel a Bizottság munkájához a foglalkoztatás területén.

Az új hálózat az egyértelmű jogállás és a konkrétan meghatározott feladatok révén szorosabban összekapcsolja a tagállamok állami foglalkoztatási szolgálatait. Ez elősegíti majd a jelenlegi és a jövőbeli szakpolitikai intézkedések végrehajtását, és biztosítja, hogy a hálózatot minden intézmény és tagállam elismerje. 
Elejére!