Keresés...

182 millió eurós uniós mikrofinanszírozás 20 000 vállalkozónak


foglalkoztatási és társadalmi befogadási célú európai Progress mikrofinanszírozási eszköz 182 millió euró értékű kölcsönei és garanciái segítségével már több mint 20 000 kezdő vagy terjeszkedést tervező vállalkozó jutott támogatáshoz – ez derült ki a pénzügyi eszköz végrehajtásáról szóló legfrissebb európai bizottsági jelentésből. A jelentés arra is rámutatott, hogy a mikrofinanszírozási eszköz nagymértékben hozzájárult a munkahelyteremtéshez, mivel lehetővé tette, hogy azok a munkanélküli és inaktív emberek, akik egyébként nehézkesen jutnak hozzá a pénzügyi intézmények forrásaihoz, hitelt kapjanak. A Progress mikrofinanszírozási eszközzel kapcsolatos tapasztalatok beépülnek a 2014 második felében a foglalkoztatás és a szociális innováció európai programja keretében elinduló új mikrofinanszírozási eszköz működésébe is.


Andor László, a foglalkoztatásért, a szociális ügyekért és a társadalmi befogadásért felelős európai biztos így fogalmazott: „A vállalkozóvá válást megkönnyítő európai Progress mikrofinanszírozási eszköz hatékony módja a hátrányos helyzetű csoportok támogatásának, akik ily módon segítséget kaphatnak a munka világába való visszatéréshez és a társadalomba való beilleszkedéshez. A munkanélküliek, a fiatalok és a kisebbségek sokszor akadályokba ütköznek a vállalkozásalapításhoz szükséges tőke előteremtése során. Számukra jelenthetnek nagy segítséget a Progress mikrofinanszírozási eszköz kis összegű hitelei, mivel ezek nélkül talán egyáltalán nem lenne lehetőségük kamatoztatni a vállalkozói készségeiket.”

A vállalkozni szándékozók előtt álló egyik legfőbb akadály a finanszírozási forrásokhoz való hozzáférés nehézsége. A jelentés adatai szerint a mikrohitel igénylése idején a Progress mikrofinanszírozási eszköz végső kedvezményezettjeinek 60%-a munkanélküli vagy inaktív volt. A hitelhez jutott vállalkozók 36%-a nő, 5,9%-a pedig 25 év alatti fiatal.
Az eszköz révén kisebbségekhez tartozók, például franciaországi és bulgáriai roma közösségek tagjai is kaptak támogatást.
Az eszköz támogatásainak legnagyobb részét most is a mezőgazdasági és a kereskedelmi ágazat kapta, az e területeken tevékenykedő vállalkozók a támogatottak több mint felét tették ki.

A jelentést egy külső tanulmány egészíti ki, amely alátámasztja, hogy az egész EU-ban igény lenne a mikrohitelekre, és ennek a mikrofinanszírozási piaci résnek a betöltéséhez csaknem 2,7 milliárd euró értékű beruházásra lenne szükség. A Bizottság ezért arra ösztönzi a tagállamokat, hogy mikrofinanszírozási eszközöket kínáló nemzeti programok révén vállaljanak aktívabb szerepet ebben, különösen az Európai Szociális Alapból és az Európai Regionális Fejlesztési Alapból rendelkezésükre álló források felhasználásával.


Háttér-információk

Az európai Progress mikrofinanszírozási eszköz azt a célt szolgálja, hogy a mikrohitelekhez való hozzáférés javításával segítséget nyújtson azoknak, akik nehezen jutnak hagyományos bankhitelhez, és így lehetőséget teremtsen számukra a vállalkozásalapításra. Az eszköz legfeljebb 25 000 euró összegű hiteleket finanszíroz a munkanélküliek, a munkahelyük elvesztésének veszélye által fenyegetett személyek és a hátrányos helyzetű csoportokba tartozók, így például a fiatalok, az idősebbek vagy a migránsok számára. A Progress mikrofinanszírozási eszköz nem egyszerűen uniós támogatást kínál, hanem tőkeáttételi hatás elérésére is törekszik, így biztosítva, hogy az EU által nyújtott források ötszöröse, összesen 500 millió euró álljon a hitelfelvevők rendelkezésére. A tőkeáttételi hatás a részt vevő partnerek (az Európai Beruházási Bank és a mikrohitelezési környezet javítását célzó európai parlamenti előkészítő intézkedés) társfinanszírozásával valósul meg, melyet a források újbóli felhasználása és a kínált termékek jellege is tovább erősít. A mikrohiteleket közvetítő szolgáltatók például portfóliógaranciát kaphatnak a Progress mikrofinanszírozási eszközből: ennek révén könnyebben jutnak hozzá a piaci befektetők forrásaihoz, melyekből aztán mikrohiteleket tudnak finanszírozni.

A Progress mikrofinanszírozási eszközt az Európai Beruházási Alap kezeli, a mikrohitelek biztosítása pedig nemzeti, regionális vagy helyi szintű mikrohitel-szolgáltatókon keresztül valósul meg. A program keretében 2013-ban 40 szolgáltató 18 tagállamban nyújtott mikrohiteleket, azaz Belgiumban, Bulgáriában, Dániában, Írországban, Görögországban, Spanyolországban, Franciaországban, Olaszországban, Cipruson, Litvániában, Hollandiában, Ausztriában, Lengyelországban, Portugáliában, Romániában, Szlovéniában, Szlovákiában és az Egyesült Királyságban. A jelentés lezárása után pedig további két országban, Horvátország és Svédországban is mikrohitel-szolgáltatói szerződés aláírására került sor.

A foglalkoztatás és a szociális innováció 2014–2020 közötti időszakra szóló európai programját a Bizottság kezdeményezte 2011 októberében, 2013 júniusában pedig az Európai Parlamentben és a Tanácsban is politikai egyetértés alakult ki róla (lásd: MEMO/13/628). Az új program mikrofinanszírozási tevékenységei kiterjednek majd a mikrohitel-szolgáltatók kapacitásépítésének támogatására is annak érdekében, hogy a szolgáltatók fejleszteni tudják üzleti működésüket, és több ügyfelet tudjanak megszólítani. Az új programban helyet kap majd egy, elsősorban társadalmi célokat szolgáló szociális vállalkozások támogatására irányuló eszköz is. A foglalkoztatás és a szociális innováció európai programjának 2014–2020-as költségvetése 2013-as árszinten számítva 919 millió euró lesz, melyből 193 millió euró jut majd a mikrofinanszírozás és a szociális vállalkozások támogatására.

A Progress mikrofinanszírozási eszköz 2016-ig fog támogatást kínálni. A Progress mikrofinanszírozási eszköz működésének lezárulta után az Uniót illető összeget a foglalkoztatás és a szociális innováció európai programja keretében a mikrofinanszírozás és a szociális vállalkozások támogatására fordítják majd.


 
Elejére!